Αρχική σελίδα | Επικοινωνία Ασφάλιση Στεγαστικών Δανείων | Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας


Ασφάλειες Κατοικίας

Σε ποιους απευθύνεται
Το προϊόν απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών , τους ενοικιαστές , καθώς και τους διαχειριστές των πολυκατοικιών

Τι ασφαλίζει
Μπορούμε να ασφαλίσουμε την οικοδομή αλλά και το περιεχόμενο της κάθε κατοικίας. Ασφαλίζονται τόσο οι κύριοι όσο και οι βοηθητικοί χώροι , όπως αποθήκες και γκαράζ , καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών όπως τα λεβητοστάσια και τα κλιμακοστάσια.


Πλήθος καλύψεων
Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να επιλέξει από τις παρακάτω καλύψεις :

• Πυρκαγιά
• Πτώση κεραυνού
• Έκρηξη
• Πτώση αεροσκαφών
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Πυρκαγιά από δάσος
• Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
• Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
• Θραύση σωληνώσεων
• Ζημιές στην οικοδομή συνέπεια διάρρηξης
• Πρόσκρουση οχήματος
• Θύελλα-καταιγίδα-πλημμύρα-παγετός
• Αστική ευθύνη από διαρροή ύδατος
• Έξοδα άντλησης υδάτων
• Κακόβουλες-τρομοκρατικές ενέργειες-πολιτικές ταραχές
• Ιδίες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης
• Απώλεια ενοικίου
• Απώλεια ή ζημιές περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης
• Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών
• Θραύση υαλοπινάκων-θυρών-παραθύρων-καθρεπτών
• Ζημιές του ηλεκτρικού πίνακα και των καλωδιώσεών του , συνεπεία βραχυκυκλώματος
• Έξοδα μετακόμισης και προσωρινής μεταστέγασης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου
• Πτώση δέντρων

Ασφάλειες


ΛΕΣΒΟΥ 4 - ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 47 ΤΗΛ.: 210 2133353 - FAX.: 210 2136193
e-mail: info@arslanidis.gr    Copyright 2006