Αρχική σελίδα | Επικοινωνία Ασφάλιση Στεγαστικών Δανείων | Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας


Ασφάλειες Αυτοκινήτου


Πλήθος καλύψεων:
• Αστική ευθύνη
• Κακόβουλες Βλάβες Μικτής
• Κάλυψη Οδηγού
• Ολική - Μερική κλοπή
• Φυσικά Φαινόμενα
• Αστική Ευθύνη Πυρός(προς τρίτους)
• Ζημιές Ιδίου από κλοπή
• Θραύση κρυστάλλων (καλύπτονται και οι καθρέπτες)
• Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου Οχήματος
• Πυρός
• Κάλυψη Αερόσακου
• Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων Εντός Φυλασσομένων Χώρων
• Τρομοκρατικές & Κακόβουλες πυρός
• Κάλυψη Ανασφάλιστου
• Αντικατάσταση Αυτοκινήτου σε περίπτωση Ολικής Κλοπής
• Ζημιές Ιδίου (Μικτή)
• Νομική Προστασία
• Οδική Βοήθεια
• Φροντίδα Ατυχήματο
• Προστασία Bonus - Malus


Χρήσιμα Έντυπα:
Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος
Ασφάλειες


ΛΕΣΒΟΥ 4 - ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 47 ΤΗΛ.: 210 2133353 - FAX.: 210 2136193
e-mail: info@arslanidis.gr    Copyright 2006