Αρχική σελίδα | Επικοινωνία Ασφάλιση Στεγαστικών Δανείων | Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας


Το πρόγραμμα ασφάλισης στεγαστικού δανείου-κατοικίας περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις:
 1. Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη, καπνό
 2. Πρόσκρουση οχήματος
 3. Πτώση αεροσκάφους
 4. Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις
 5. Σεισμό
 6. Και επιπλέον με το ίδιο κόστος ασφαλίστρου:

 7. Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής μέχρι 2.000 €
 8. Απομάκρυνση συντριμμάτων μέχρι 3.000 €
 9. Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων μέχρι 3.000 €
 10. Έξοδα μετακόμισης, μεταστέγασης λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 5.000 €
 11. Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου μέχρι 5.000 €
 12. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι 1.000.000 € ανά περίπτωση και
 13. Οικογενειακή αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι 1.000.000 € ανά περίπτωση.

(Σε όλες τις περιπτώσεις στην ασφάλιση αστικής ευθύνης συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής το ανώτατο συνολικό όριο κάλυψης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του 1.000.000 €)


Απαλλαγές

Σεισμός: 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο τα 2.000 €

Ασφάλιστρα(*):

Ποσοστό Μεικτού Ασφαλίστρου: 1,62 € ανά 1.000 € ασφαλιζόμενου κεφαλαίου


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για ένα σπίτι 85 τ.μ. με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 85.000 € το ΕΤΗΣΙΟ ασφάλιστρο είναι 137,70 €. Εάν είναι επιθυμητό μπορούν να προστεθούν επιπλέον καλύψεις. Επίσης ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ την παράδοση του ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ κάθε έτος στο υποκατάστημα που έχετε πάρει το δάνειο και μην ξεχνάτε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να ασφαλίσετε το σπίτι σας στην τράπεζα.

Είναι δική σας επιλογή.

Ασφάλειες


ΛΕΣΒΟΥ 4 - ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 47 ΤΗΛ.: 210 2133353 - FAX.: 210 2136193
e-mail: info@arslanidis.gr    Copyright 2006